خبر های جدید صفحه اول


ایران-انتخابات-96-رییس-جمهور-پرچم-ایران-کاندید-های-ریاست-جمهوری-
در روز اول 120 نفر مرد و 6 نفر زن ثبت نام کردند وفرد مشهور  برای مردم در اولین روز آقای میر سلیم بود.
در دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری
اولین نفر یک جوان 19 ساله با مدرک دوم دبیرستان است .
آقایی با 82 سال سن و شغل دندانپزشکی ثبت نام نموده که تاکنون مسن ترین فرد است.

انتخابات ریاست جمهوری 96 ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

انتخابات-96-رییس-جمهوری-ایران-انتخابات

شروع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری
با ثبت نام آقای ابوالقاسم خاکی به عنوان اولین فرد ثبت نام کننده
وی نگهبان کارخانه کاشی سازی میبد یزد است .
ساخت مسکن دلباز و افزایش یارانه نقدی از طرح های ایشان می باشد.
اولین زن خانم شعله حاج میر فتاح تبریزی  دکترای سیاسی از دانشگاه ایتالیا
آقای مصطفی میرسلیم با لباس کارگری در وزارت کشور حضور یافت و ثبت نام کرد وی رئیس شورای حزب موتلفه اسلامی است
و اظهار داشت که نامزد جمنا نیست و گفت تا پایان مراحل انتخابات هستم و به نفع کسی نیز کناره گیری نمی کنم.